Taisyklės ir Nuostatai
TAISYKLĖS TRUMPAI
 • Užsiregistruodama(s) www.lesiukas.lt tinklapyje, aš sutinku, jog mano asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, ip adresas, bei kliento nurodytas lęšių receptas bus valdomas, tvarkomas ir saugomas "UAB GLASMETA" įmonės.
1. Bendrosios nuostatos
 • 1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.lesiukas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Glasmeta“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
 • 2.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir apmoka už prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo arba susisiekti su Lesiukas.lt administracija.
 • 2.2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.lesiukas.lt duomenų bazėje.
3. Pirkėjo teisės
 • 3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • 3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus, jei pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotę), apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška.
 • 3.3 Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4. Pirkėjo pareigos
 • 4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei jų pristatymą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.
 • 4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 4.3 Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
 • 4.4 Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
5. Pardavėjo teisės
 • 5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • 5.2 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • 5.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 • 5.4 Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6. Pardavėjo pareigos
 • 6.1 Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 • 6.2 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 • 6.3 Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
7. Prekių pristatymas
 • 7.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
 • 7.2 Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.
 • 7.3 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka). Prekes Pardavėjas taip pat gali pristatyti ir Europoje (už papildomą mokestį).
 • 7.4 Tiksli prekių pristatymo vieta nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
 • 7.5 Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 • 7.6 Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
 • 7.7 Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 • 7.8 Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 • 7.9 Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
 • 7.10 Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
8. Prekių grąžinimas
 • 8.1 Kokybiškos prekės nėra grąžinamos (Pagal Lietuvos Respublikos medicininių prekių įstatymą). Tačiau jeigu jūs užsakymo metu sumaišėte recepto duomenis, tuomet pabandysime rasti kompromisą ir pakeisti kitais kontaktiniais lęšiais.
 • 8.2 Prekės grąžinamos originalioje ir nepraimtoje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Grąžinant būtina pridėti pirkimo dokumentą, kurį Pirkėjas gavo su siunta.
 • 8.3 Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
 • 8.4 Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą.
 • 8.5 Pirkėjas apmoka prekės grąžinimo išlaidas.
 • 8.6 Jei prekė brokuota, pirkėjas apmoka prekės grąžinimo išlaidas.
9. Atsakomybė
 • 9.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • 9.2 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 9.3 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 • 9.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 • 9.5 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 9.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
10. Asmens duomenų tvarkymas
 • 10.1 Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
 • 10.2 Uždėdamas varnelę ties „Noriu gauti naujienas“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Noriu gauti naujienas“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
 • 10.3 Uždėdamas varnelę ties „Pranešti, kada keisti lęšius“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Pranešti, kada keisti lęšius“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti pranešimą apie Pirkėjo nupirktos prekės, greitai pasibaigsiantį nešiojimo laiką.
 • 10.4 Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
 • 10.5 Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
11. Informacijos siuntimas
 • 11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • 11.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
12. Baigiamosios nuostatos
 • 12.1 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 • 12.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Asmens duomenų naudojimo tikslai:
 • Lęšiukas.lt naudoja asmens duomenis šiais tikslais:
 • 13.1. Prekių užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti svetainėje siūlomas prekes vartotojas turi pateikti asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai prekei užsakyti.
 • 13.2. Norint užtikrinti gerą paslaugų tiekimą, bei pateikti vartotojui kuo geresnius prekių pasiūlymus, Lęšiukas.lt turi teisę naudoti asmens duomenis rinkodaros tikslais, kai vartotojas išreiškia savo sutikimą registruojantis ar užsisakant naujienlaiškį.
 • 13.3 Tiesioginės rinkodaros tikslais Lęšiukas.lt renka šiuos asmens duomenis : vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas Užsisakant naujienlaiškį ar pažymint atitinkamą lauką registracijos metu.
 • 13.4 Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką į [email protected]
14. Asmens duomenų teikimas
 • Lęšiukas.lt informuoja, jog neperduoda ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
 • 14.1 jei yra vartotojo sutikimas.
 • 14.2 priimant mokėjimus "Paysera LT" įmonei.
 • 14.3 pristatant užsakymą "Venipak", "DPD" arba "Lietuvos Paštas".
 • 14.4 vartotojų duomenys yra saugomi "UAB interneto vizija" serveriuose.
15. Asmens duomenų administravimas
 • 15.1 Vartotojas suteikia teisę Lęšiukas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti vartotojo asmens duomenis , kaip nustatyta šiose taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo sutikimą Lęšiukas.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis, ir pareikalauti panaikinti asmens duomenis. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, siekiant sužinoti, kokius asmens duomenis Lęšiukas.lt surinko.
 • 15.2 Lęšiukas.lt gali saugoti vartotojų duomenis neribotą laiką, išskyrus tuos atvejus, jei vartotojas reikalauja juos ištrinti.
16. Asmens duomenų apsauga
 • Lęšiukas.lt užtikrina, jog vartotojų pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, ar sukčiavimo atvejų.
 • Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės slaptažodį, bei kitus duomenis.
Naujienlaiškis
Užsisakykite naujienlaiškį ir gaukite geriausius pasiūlymus pirmi.

Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (Cookies). Naršydami šiame tinklapyje Jūs sutinkate su lęšiukas.lt taisyklėmis